top of page

PROJEKTY

 umożliwiają odniesienie wiedzy szkolnej do rzeczywistych zagadnień

i problemów, uczą ważnych kompetencji społecznych, jednocześnie

są sposobem na zwiększenie motywacji uczniów.

ZOOM NA SERCE

W naszej szkole znajdziecie grupę pedagogów, uczniów i rodziców z pasją i dążeniem do tworzenia skutecznych sytuacji, aby pomagać innym.

Nazwali się po prostu 

WOLONTARIUSZE!

385022407_715797317235590_5739487719618139192_n.jpg
393502511_725487789599876_5985388951005163422_n.jpg

Matematyka – indywidualizacja  i eksperyment w edukacji wczesnoszkolnej

Szkoła Podstawowa nr 18 w Elblągu realizuje projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego „Matematyka – indywidualizacja  i eksperyment w edukacji wczesnoszkolnej”.

Celem projektu jest  zwiększenie kompetencji matematycznych i umiejętności naukowo-technicznych z wykorzystaniem nowoczesnych metod nauczania, w tym metody eksperymentu poprzez organizację zajęć rozwijających kompetencje matematyczne i uzdolnienia uczniów i uczennic oraz doposażenie bazy dydaktycznej szkół w pomoce i sprzęt, a także podniesienie kwalifikacji nauczycieli w zakresie rozwijania umiejętności matematycznego myślenia i pracy metodą eksperymentu.

Wartość projektu ogółem wynosi 4 316 693,47 zł,

w tym wysokość dofinansowania UE:  3 663 744,99 zł.

Akademia Wzorowej Edukacji

Nasza szkoła przystąpiła do udziału w projekcie „Akademia wzorowej edukacji” realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko Mazurskiego na lata 2014-2020, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów.

Beneficjentem projektu jest Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w  Elblągu, Partnerem - Gmina Miasto Elbląg.

395488519_732810515534270_3103548817089208558_n.jpg
394812515_729877842494204_47179625238025069_n.jpg

STOWARZYSZENIE
"SŁONECZNA OSIEMNASTKA"

To nowoczesna edukacja!

Fundacja Świętego Mikołaja

Nasza szkoła współpracuje z Fundacją Świętego Mikolaja, która wspiera dzieci w ich rozwoju i edukacji. Prowadzi ogólnopolski program Stypendia św. Mikołaja. Pomaga dzieciom z Ukrainy i dzieciom w syryjskim Aleppo.

Jej misją jest rozumieć i pomagać.

NUMER KONTA

Fundacja Świętego Mikołaja
numer konta: 64 2130 0004 2001 0299 9993 0001

Przekaż 1,5% podatku Świętemu Mikołajowi
KRS 0000 126 602

Darowizna na Stypendia św. Mikołaja
numer konta: 56 1090 0004 9149 9999 9999 9999
tytuł przelewu: darowizna na stypendia

391734009_723486413133347_5699402038178495037_n.jpg
bottom of page